دکتر کاظم سید امامی

دکتر کاظم سید امامی

دکتر کاظم سید امامی زاده 1323 تهران تحصیلات دکتری زمین شناسی دانشگاه مونیخ آلمان (1346) تالیفات دکتر كاظم سيد امامى در سال ۱۳۲۳ در تهران بدنيا آمدند. ايشان دوران ابتدايی را در تهران گذراندند و در سال ۱۳۳۷ در آلمان ديپلم گرفتند. ايشان در سال ۱۳۴۱ از دانشگاه مونيخ در...