مصاحبه با دکتر بهرام عکاشه

دکتر بهرام عکاشه، پدر زلزله شناسی ایران که یکی از ناموران خوش نام عرصه علوم زمین می باشد در نهم بهمن ماه پذیرای گروه فیلم برداری نام وران بوده و به گفت و گو پرداختند. ایشان در کنار شرح زندگی و خاطرات، از کارهای در دست اقدام خود و فعالیت های اخیرشان صحبت...