مصاحبه با دکتر فریدون سحابی (1)

گروه فیلمبرداری نام وران علوم زمین، در واپسین روزهای سال 1395 افتخار پیدا کرد تا مهمان صحبت های دکتر فریدون سحابی، استاد پیشکسوت زمین شناسی و نفت باشد. دکتر سحابی در کنار تدریس و تحقیقات علمی برجسته خود، در زمینه های اجتماعی و سیاسی فعالیت داشته و به بیان تجربیات خود...