مصاحبه با مهندس نبوی (2)

در ادامه اولین گفتگو با جناب مهندس نبوی، بخش دوم و اختصاصی گفتگو با حضور دو فرزند ایشان، جناب دکتر کوهرام نبوی و سرکار خانم مهندس کوهناز نبوی، در آذرماه انجام...

مصاحبه با مهندس نبوی (1)

اولین گفت و گو، از سری اول گفت و گوهای نام وران علوم زمین ایران با جناب مهندس نبوی آغاز شد. نام محمدحسن نبوی که به القاب علمی و فرهنگی بسیاری مزین شده به عنوان پیشکسوت زمین شناسی ایران شناخته شده است. ایشان در کنار تحقیقات علمی بسیار خود به فرهنگ و ادب فارسی نیز توجه...