دکتر فریدون سحابی

زاده 1316 تهران
تحصیلات
  • دکتری زمین شناسی و مهندسی نفت دانشگاه لندن (1356)
تالیفات
  • کتاب زمین‌شناسی نفت- ۱۳۹8- دانشگاه  تهران (چاپ دهم)
  • سنگ‌شناسی رسوبی-۱۳۸۷- دانشگاه  تهران (چاپ پنجم)
دکتر فریدون سحابی

او متولد سال 1316 در تهران است. دکترای زمین شناسی و اکتشاف نفت را از دانشگاه لندن گرفت و سپس به ایران آمد. در دانشگاه تهران به عنوان هیات علمی به تدریس مشغول شد. با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن 1357 پست معاون وزیر نیرو در امور انرژی و سرپرسی سازمان انرژی اتمی ایران در دولت موقت به او واگذار شد. در این مسئولیت کار را با چالش های زیادی آغاز کرد تا اینکه در اواخر سال 61 با استعفای او از سرپرسی انرژی اتمی موافقت شد اما از معاونت وزیر نیرو موافقت نشد و  تا سال 65 همچنان در پست معاون وزیر نیرو به خدمت خود ادامه داد.