مهندس محمدحسن نبوی

زاده 1316 تهران
تحصیلات
  • مهندسی زمین شناسی و معدن- دانشکده فنی دانشگاه تهران (1340)
تالیفات
  • کتاب دیباچه ای بر زمین شناسی ایران- ۱۳55
دکتر فریدون سحابی

شاید باور کردنی نباشد، ولی او حدود نیم قرن از عمر پر برکت و پربارش را صرف آموختن، به کارگیری آموخته ها و یافته ها و اعتلای دانش علوم زمین کرده و هنوز در ادامه راه است.

 

او مهندس محمد حسن نبوی چهره به نام آشنا و ستاره بی بدیل آسمان زمین شناسی ایران است.

 

نبوی در سال 1313 در شهرستان سمنان متولد شده و تحصیلاتش را به سال 1340 در دانشکده فنی تهران در گرایش زمین شناسی و معدن به پایان رسانیده است و در همان سال به طور رسمی به خدمت سازمان زمین شناسی در آمد. از سال 1342 که فعالیت های سازمان با همکاری سازمان ملل به طور رسمی و سیستماتیک آغاز شد، نبوی در انجام بسیاری از آن ها از افراد کلیدی و تاثیرگذار بوده است.آنچه که اکنون به عنوان مثال در فرهنگ چینه شناسی ایران نام هایی چون سازندهای بانیدر، باروت، سلطانیه و … در کوه های البرز ( در نشریه شماره 1 سازمان) و یا سازندهایی چون کاشانه، درنجال، شیرگشت، نیور، پادها، سیب زار، بهرام و … (نشریه شماره 3 سازمان) را می بینیم و بسیاری دیگر از این ردیف کارها حاصل یافته های نوینی بوده که نبوی در شناخت و سامان دهی آن ها همکاری کارشناسانی چون روتز، حاجیان، علوی نائینی، افتخارنژاد و … سهم به سزایی داشته است. تهیه اولین نقشه تکنونیک ایران با همکاری زنده یاد (اشتوکلین) بنیان گذاری کمینه ملی چینه شناسی ایران و نوشتار جاودانی «دیباچه ای بر زمین شناسی ایران» به سال 1355 که از شاهکارهای ماندگار در زمین شناسی ایران است.

مصطفی شهرابی

 

“در هر کاری که وارد می شود آن را باور می کند و به ژرفای آن می اندیشد و باعث اعتلای آن می شود.”

عبدالرحیم هوشمندزاده

 

“نبوي را به عنوان يك فرد عالم  در زمين شناسي ايران گرامي مي دانم و به دوستي و همكاري پنجاه ساله ايشان در سازمان زمين شناسي ارج مي نهم.”

دكترجمشيد افتخارنژاد

 

” او همه چیز را برای ایران و زمین شناسی را هم برای ایران می خواهد و این چقدر زیبا و پر ارج است.”

فریدون سحابی