پروفسور بهرام عکاشه

زاده 1315 مسجد سلیمان
تحصیلات
  • دکتری ژئوفیزیک-زلزله دانشگاه صنعتی اشتوتگارد (1348)
تالیفات
  • کتاب
دکتر فریدون سحابی

در سال 1315در شهر مسجد سليمان (خوزستان) متولد شدم . دوره هاي دبستان و دبيرستان را در زادگاه و اهواز گذراندم و در اهواز خرداد 1334موفق به دريافت ديپلم رياضي شدم . در مهر ماه همان سال رشته فيزيك را در دانشگاه تهران شروع نمودم . پس از اخذ ليسانس فيزيك در خرداد ماه 1338در ديماه همان سال بعنوان دانشجوي بورسيه مبادله اي عازم كشور آلمان غربي شدم . پس از گذراندن دوره زبان در بهار 1339در دانشگاه صنعتي اشتو تگارت به تحصيل فيزيك و ژئوفيزيك مشغول شدم و دروس مقدماتي زلزله شناسي را نزدپروفسور هيلر (مسئول سازمان زلزله شناسي و زلزله نگاري جنوب آلمان) گذراندمبا بازنشسته شدن استاد، تحصيلات خود را نزد شاگرد ايشان پروفسور برگ همر در شهر فرانكفورت (ضمن عهده داري پايگاه زلزله نگاري غرب فرانكفورت) ادامه دادم جائي كه تحصيلات كارشناسي ارشد و دكتراي خود را (با گذراندن دروس ژئوفيزيك ، فيزيك ، زمين شناسي و هواشناسي) به انجام رساندم و در پائيز 1348درجه دكتراي ژئوفيزيك با تخصص زلزله شناسي اخذ نمودم. در زمستان همان سال كار خود را در مؤسسه ژئوفيزيك بعنوان استاديار شروع كردم

با تحرير مقالات در خارج و داخل كشور، برنده بهترين مقاله علوم زمين و ترجمه كتابي در زمينه اكتشاف ژئوفيزيكي در سال 1354به دانشياري ارتقاء يافتم. با ادامه تدريس و تحقيق و انتشار مقالات و ايراد سخنراني ها در مجامع بين المللي و نيز شركت در دوره هاي كوتاه در امريكا و اروپا در سال 1364 به درجه استادي دانشگاه تهران نائل شدم. در سال 1373 -1372 در راه اندازي رشته ژئوفيزيك در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال و در سال 1379 در واحد علوم و تحقيقات در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري نقش داشتم. در سال 1387 تجربه هاي خود را در يك كتاب تأليفي تحت عنوان مباني ژئوفيزيك منتشر نمودم. به تقاضاي خودم در سال 1384 افتخار بازنشستگي از دانشگاه تهران را كسب كردم. از سال 1373 مديريت گروه ژئوفيزيك در واحد تهران شمال را عهده دار بودم و در سال 1383 رياست دانشكده علوم پايه اين واحد به اينجانب محول شد و از سال 1384 بعنوان استاد تمام وقت در اين واحد انجام وظيفه مي نمايم.

استاد عكاشه بيانگر صريح و بي پرده نكته هاي مهمي هستند نظير اينكه بايد منتظر و آماده براي رخداد زمين لرزه مخرب در تهران و بسياري از كلانشهرهاي مهم ديگر ايران نظير تبريز باشيم و گاه از اين نكته ها غفلت مي كنيم. گاه فراموش مي كنيم كه در انتخاب محل شهرهاي جديد عملا خطر زمينلرزه بايد در نظر بگيريم. استاد عكاشه كسي است كه در 80سالگي، ضمن آنكه همچنان در حوزه آموزش و تحقيق و مطالعه فعال است، در عرصه عمومي نيز هرجا كه توانسته، در بيان واقعيت كوتاه نيامده است. ايشان به هر حال و در همه حال واقعيت را بيان كرده است.