دکتر بهرام عکاشه، پدر زلزله شناسی ایران که یکی از ناموران خوش نام عرصه علوم زمین می باشد در نهم بهمن ماه پذیرای گروه فیلم برداری نام وران بوده و به گفت و گو پرداختند.

ایشان در کنار شرح زندگی و خاطرات، از کارهای در دست اقدام خود و فعالیت های اخیرشان صحبت کردند.