دکتر محمود احمدزاده هروی

دکتر محمود احمدزاده هروی

دکتر محمود احمدزاده هروی زاده 1312 هرات تحصیلات دکتری زمین شناسی دانشگاه فنی کلاوستال آلمان تالیفات در سال 1312 در شهر هرات افغانستان – که پدر و مادرم در آنجا مسافرت بودند- به دنیا آمدم. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مشهد گذراندم و برای ادامه تحصیل به تهران...